Sidor

A ship in harbour is safe, but that is not what ships are built for.


onsdag, april 13, 2011

Har bockat av exotiska träslagstentan från att-göra-listan. Skönt!

Haft telefonintervju med Johan Oskarsson på Sveaskog i Lycksele angående skogsbrukets påvekan på rennäringen. Det glädjer mig att höra en röst från ett skogsföretag som verkligen ser vikten av rennäring och själv är insatt i båda näringarna. Faktum är att samebyarna i större grad är insatta i skogsnäringen, än vad skogsnäringen är insatt i rennäringen. Skärpning!!
Jag tycker i vilket fall att intervjun var givande.

Nyss var jag och Hanna V ute och sprang ett varv runt Nydalasjön i strålande solsken. Det var skönt att komma ut och framförallt kul att spinga med någon till! :)

Inga kommentarer: